TR | ENG
Anasayfa / Duyurular / Deplasman Kazığı (Displacement Pile) Teknolojisi
15.01.2018 15:58
BAĞLAN

Deplasman Kazığı (Displacement Pile) Teknolojisi

Deplasman kazığı teknolojisi, az miktarda foraj atığı, titreşimsiz ve darbesiz çalışma ile zeminin taşıma kapasitesini arttıran bir yöntemdir. (Sıkıştırılabilir gevşek zeminlere uygun bir yöntemdir.) Bu metod sayesinde hem aşırı beton tüketiminin önüne geçilmiş olur hemde çıkan malzemenin harfiyat problemi yok edilir.

Teknoloji
Kazık uygulamalarında açılan kuyunun kapanmasını önlemek gerekir. Bu işlem boru sürerek, bentonit ve polimer kullanılarak yapılır. Alternatif olarak geliştirilen CFA Sisteminde zemin malzemesini çıkarma ve betonlama simultane olarak yapıldığı için kuyu daima dolu kalır. Deplasman kazığı teknolojisinde delgi aparatı zemin içinde ilerlerken zemin malzemesini yatay olarak kuyu duvarına ittirir. Bu sayede atık malzeme oluşmaz ve temiz bir çalışma ortamı oluşur. Bu sayede hem atık malzeme hafriyatı masrafı hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olur. İlave olarak, sessiz ve titreşimsiz çalışma şehir içi uygulama için çok kullanışlı bir metottur.

Uygulama Aşamaları
Bu sistem prensipte kuyuda yer alan malzemenin özel bir delgi aparatıyla yerinden alınıp kazık duvarına sıkıştırılarak deplase edilmesidir. Kaya ve sert zeminlerde ise her ne kadar delici takım delgi imkanı verse de çıkan malzemenin kuyu duvarına sıkıştırılması imkanı yoktur zeminin özelliği nedeniyle. Uygulama yapılacak zeminin plastisitesi çok önemlidir ve genellikle kil türevi zemin için uygundur. Kum ve çakıl gibi gücünü sürtünmeden alan kohezyonsuz zeminlerde zemin danelerinin birbirleri arasına karışır reorganize olması sağlanır. Kil ve silt gibi gücü kapileriteden gelen kohezyonlu zeminlerde ise delici aparat zeminden çıkan malzemeyi yanal duvarlara deplase ederek sıkıştırır.

Sıkıştırma Tekniği Uygulanabilirliği
Kohezyonlu zeminlerde yanal malzeme plastik deformasyona uygun olduğundan sıkıştırma yapılabilir.
Pratikte deplasman tekniği aşağıdaki durumlarda uygundur:
* Bağıl yoğunluğu maximum %65 olan kohezyonsuz zeminlerde (gevşek kum gibi).
* Kohezyonu 120 kPa geçmeyen kohezyonu zeminlerde. Makineler bakımından DP ve CFA birbirine yakın uygulamalardır.

Aşama 1: DP aparatları kullanılarak saat yönünde çevrilerek ve aşağı yönde baskı uygulanarak sıkıştırma yapılır. Önceden de belirtildiği gibi çıkan malzeme yan duvarlara doğru ittirilir.
Aşama 2: İstenilen derinliğe inilince -hala saat yönünde dönerek içinden beton bırakılarak aparat yukarı çekilir. Yukarı çekme işlemi sırasında da malzeme bir kez daha yan duvarlara doğru bastırılır.
Aşama 3: Çelik arme işlemi: Gerekli durumlarda taze beton içine kafes donatı veya profil indirilebilir.

Delgi Takımı Geleneksel DP takımı ("Silindirik" & "Konik")
Klasik silindirik aparat 4 bölümden oluşur.
1) Zemine uygun dişlerden oluşan delgi ucu
2) Sağ yönlü helezon kanat, zemini yukarı taşır ve sıkıştırmayı başlatır.
3) Merkezi silindirik stabilizöryanal sıkıştırmayı sağlar.
4) Sol yönlü helezon kanat, düşen malzemenin duvara bastırılmasını sağlar.

CFA da olduğu gibi içi boş delgi takımı içinden beton geçişi sağlanır. Bu aparat 20 yıldır kullanılmaktadır ve genelde silindirik şekildedir. Zemine daha iyi penetrasyon için konik şekilli aparatlar da mevcuttur.

Innovativ DP Aparatları (MODULAR "MDT")
MDT modular deplasman aparatlarında farklı çaplara göre farklı kesitler mevcuttur. Kanat açıklıları ve helezon aralıkları farklı zeminlerde farklı zemin deplasmanı imkanı sağlayabilmektedir.
Organik ve çok gevşek ve ince kumlara göre, sert kil zeminlere göre, orta sertlikte kum ve killere göre farklı aparatlar mevcuttur.

Kendinden dönüşlü aparat: "irucca"
"Pirucca" Soilmec tarafından patentlenmiş, DP uygulaması esnasında torku düşürerek yumuşak zeminlerde DP yapılmasını sağlayan bir aparattır. Egzantrik yapısı sayesinde yarattığı ilave yanal baskı ile daha küçük makinelerde de kullanım imkanı yaratır.

TCT - Traction Compacting Tool
SOILMEC patentli TCT (Traction Compacting Tool) sistemi, baskı yerine çekişten faydalanılarak daha basit ve daha küçük makinelerde kullanıma imkan veren bir aparattır.

TCT kazıklar için TCT aparatı (TCT "Traction Compacting Tool") 3 parçadan oluşur.
1) Dişlerin yer aldığı alt uç
2) Kanatların yer aldığı üst parça
3) Bağımsız olarak dönüş yapan orta parça

TCT Uygulama Aşamaları
Aşama 1: Hafif bir baskı gücüyle saat yönünde delgi yapılır. Alt ve üst parçalardaki kanatlar kazılan malzemenin saat yönünün tersi yönde yukarı tırmanmasını sağlar.
Aşama 2: İstenen derinliğe ulaşınca delgi takımı saat yönünün tersine dönüş yaptırılır. Bu esnada sürtünme sebebiyle orta parçada dönüş olmaz. Üst ve alt parçalar birlikte dönerler. Bu iki parçanın artarda dönüşü dökülen betonun temiz tutulmasını sağlayan bir betonlama boşluğu oluşturur. Betonlama esnasında aparat yukarı çekilir ve saat yönünde dönüşü devam eder. Alt metrajda çıkan malzeme aşağı bırakılarak orta parça tarafından yanal duvarlara baskıyla yapıştırılır.
Bu aparatla 15.7 ve 31.5 arası çaplarda uygulama yapılabilir.

TCT - Traction Compacting Tool
TCT-S - TCT Vidalı Kazık
TCT kazıkların taşıma kapasitesi düz TCT yerine vidalı sistem (TCT-S) kullanılarak arttırılabilir. Bu durumlarda aktif kazık çapı vidalı sistemdeki kanat açıklıklarının meydana getirdiği çap olur. Bu sayede kazık yüzeyi genişler ve kazık sürtünmesi de artmış olur.

Şantiye Lojistiği
DP & TCT Makineleri
Her ne kadar CFA yöntemine benzese de, DP ve CFA sisteminde zemin penetrasyonu yöntemleri biraz farklıdır. CFA da zemini kesmek için zaman zaman delici bar aşağı yukarı indirilip kaldırılır ancak DP'de tam tersi olarak daha çok baskı uygulanmaktadır. Ayrıca uygulanacak yanal baskı nedeniyle bu enerjiyi üretebilecek tork ve güç olarak uygun makinelere ihtiyaç vardır. Klasik aparatlar kullanılarak yapılan baskıyla çalışan uygulamalarda zaman zaman outrigger'lara ihtiyaç duyulabilir.
Zemin Teknolojilerinin Türkiye'de gelişmesine 1987 yılından beri öncülük eden Erke Group Türkiye şartlarında ekonomik zemin ıslahında çığır açacak olan Deplasman Kazığı uygulamalarını tanıtma konusunda öncülük görevini sürdürmektedir.

delgi takımı deplasman kazığı displacement pile dp mdt pirucca sıkıştırma tekniği soilmec şantiye lojistiği tct technology teknoloji