TR | ENG

ŞİRKET PROFİLİ

  • Hakkımızda
  • Tarihlerle Erke Group
  • Misyon
  • Vizyon
  • Sosyal Sorumluluk
  • Kalite Politikamız
  • Çözüm Ortaklarımız
Zemin Teknolojilerinin Değişmeyen Lideri: ERKE GROUP

Uzun yılların bizlere kazandırdığı tecrübe, istikrarlı gelişim ve kurumsallaşma neticesinde ERKE GROUP artık zemin ıslahı ve zemin teknolojileri konusunda sektörün tartışmasız lideridir.

Zemin makineleri üretimi alanında en geniş üretim yelpazesine sahip;

Vibro çakıcı teknolojisini ilk bulan ve uygulayan Fransız PTC
Seyyar Kompresör (Gardner-Denver) imalatında COMPAIR
Paletli vinç konusunda Asya'nın en eski imalatçısı FUWA
Dip tarama gemilerinde Dünya'da bir numara Royal IHC
Drenaj ve çamur dalgıç pompalarında İsveç'ten GRINDEX
Dip tarama ve kum çıkarma pompalarında TOYO
Dünya'nın en büyük dizel çekiç üreticisi SEMW
Delme ekipmanlarında ve mekanik grap üretiminde LEFFER

ERKE GROUP 'un ithalatçılığını gerçekleştirdiği bu liderlikteki takım arkadaşlarıdır.

Uzmanlık alanlarımızı genişleterek sektörde yeni ufuklar açmak, müşterilerimizin artan gereksinim ve beklentilerini aşarak memnuniyetlerini en üst düzeye taşımak.

Etik ilkelerimiz, değer, hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, satış ve satış sonrası hizmetlerimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek, tüm paydaşlarımıza ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmak.

Bu politika belgesiyle ERKE Grup, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Topluluğumuz için önemini ve önceliğini vurgular. ERKE Topluluğu sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede ERKE Topluluğunu oluşturan tüm kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

1) ERKE Topluluğu olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

2) İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız. ERKE Topluluğu olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

3) Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

4) ERKE Topluluğu olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

5) Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında ERKE Topluluğu standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

6) Türkiye'nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

7) Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.

Zemin Teknolojilerinin Değişmeyen Lideri: ERKE GROUP

- Zemin Bilincinin Yerleştirilmesi
- İleri Teknolojik Makinelerin Getirilmesi
- Çevreye, İş sağlığı ve güvenliğine duyarlı
- Makine kullanımı ve bakımı ile ilgili eğitimler vermek
- Çalışanların eğitimi ve katılımı ile sistemi sürekli geliştirilmesi
- Yasal şartlara uygun şekilde satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini sağlamak